Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych poprzez stronę internetową www.losada.pl jako informacja na podstawie art.. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Karol Mazur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

FILJAN Karol Mazur, ul. Kościerska 42E , 83-430 Stara Kiszewa.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt pisząc na wskazany w ust. 1 adres pocztowy lub adres e-mail info@losada.pl

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

a/ zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozpatrywania reklamacji w związku z zawartymi z nami umowami (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),

b/ wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych względem
organów publicznych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

c/ obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, niezwiązanych wprost z wykonaniem umowy, przechowywanie danych celem ich archiwizacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest realizacja Państwa próśb, archiwizacja danych),

d/ dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO - jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw),

e/ kontaktowych pod wskazany numer telefonu aby odpowiedzieć na zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora),

f/ świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

 

5. Dodatkowo po wyrażeniu zgody, Państwa dane będą przetwarzane w celach
marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody.

6. Przetwarzanie Państwa danych wizerunkowych polegające na zamieszczaniu zdjęć na portalu społecznościowym (np. facebook) wymaga dodatkowej zgody.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji łączącej nas umowy .

8. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

a/ podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania,

b/ pracownicy i współpracownicy Administratora danych uczestniczący w procesie realizacji umowy,

c/ podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. z zakresu obsługi prawnej, IT, księgowej, marketingowej, reklamowej) - podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami  Administratora.

 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, tj.:

 

a/ przez czas realizacji umowy, do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z  przepisów prawa, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych,

b/ okres przetwarzania danych może być przedłużony gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 

a/ prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b/ prawo do zmiany danych (sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji),

c/ prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,

d/ prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie  udzielonej uprzednio zgody,

e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a  sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,

f/ prawo do przenoszenia danych osobowych,

g/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. W celu realizacji swoich praw powinniście Państwo skierować odpowiednie żądanie na adres: info@losada.pl

12. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

13. Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu.

14. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających w celach określonych w „Polityce plików cookies” dostępnej w dedykowanej zakładce na stronie www.losada.pl

15. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: Karol Mazur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FILJAN Karol Mazur, ul. Kościerska 42E , 83-430 Stara Kiszewa.

 

Administrator Danych Osobowych

 

---------------------------------------------------------------------------

Polityka plików cookies

 

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.losada.pl,  stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.losada.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach serwisu internetowego www.losada.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Użytkownik serwisu zawsze może zmienić  ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu  plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.losada.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.losada.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 4. Pliki cookies przesyłane w ramach serwisu internetowego www.losada.pl nigdy nie służą do identyfikacji tożsamości użytkowników serwisu.

Korzystając z serwisu internetowego www.losada.pl przesyłane są także pliki cookies podmiotów trzecich t.j. Facebook, Google, które służą do zbierania anonimowych zagregowanych statystyk oraz kierowania reklam. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania plików cookies przez podmioty trzecie możesz znaleźć na ich stronach internetowych.

 1. Użytkownik serwisu może zrezygnować z obsługi plików cookies poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem witryn.